Masz pytania? Zadzwoń :)

Nauka pływania UKS - regulamin

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest członkostwo w Klubie UKS „Gimnazjum 16” w Lublinie oraz dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem ( składka członkowska jest wliczona w opłatę)

2. Przed przystąpieniem dziecka do zajęć należy podpisać oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.

3. Należy zapoznać się i podpisać regulamin uczestnictwa dziecka w zajęciach.

4. "UKS Gimnazjum 16" nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć, jedynie w przypadkach nieobecności spowodowanych poważnymi chorobami lub nagłymi wypadkami (powyżej 3 tygodni) istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie) "UKS Gimnazjum 16", zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

6. "UKS Gimnazjum 16" odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.

7. Ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych jest dobrowolne, dokonują go rodzice (Uwaga – ubezpieczenie szkolne u niektórych ubezpieczycieli nie obejmuje zajęć sportowych).

Kontakt i zapisy

tel. 794 799 892

uksg16@o2.pl

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na konto:

BANK PEKAO SA
03 1240 2382 1111 0010 2218 1421

UKS „Gimnazjum 16” ul.Poturzyńska 2, 20-853 Lublin

(W tytule przelewu proszę podać dane dziecka)