Nauka pływania UKS - regulamin

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest członkostwo w Klubie UKS „Gimnazjum 16” w Lublinie oraz dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem ( składka członkowska jest wliczona w opłatę)

2. Przed przystąpieniem dziecka do zajęć należy podpisać oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.

3. Należy zapoznać się i podpisać regulamin uczestnictwa dziecka w zajęciach.

4. "UKS Gimnazjum 16" nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć, jedynie w przypadkach nieobecności spowodowanych poważnymi chorobami lub nagłymi wypadkami (powyżej 3 tygodni) istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie) "UKS Gimnazjum 16", zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

6. "UKS Gimnazjum 16" odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.

7. Ubezpieczenie uczestników zajęć sportowo – rekreacyjnych jest dobrowolne, dokonują go rodzice (Uwaga – ubezpieczenie szkolne u niektórych ubezpieczycieli nie obejmuje zajęć sportowych).

Zajęcia nauki pływania dla dzieci odwołane do września

Zajęcia nauki pływania zostają odwołane. Mamy nadzieję, że od wrzesnia będziemy mogli zrealizować zajęcia za miesiac marzec-czerwiec 2020. Jeżeli bedą Państo mieli pytania zapraszam do kontaktu telefonicznego 668664828. 

Kontakt i zapisy

tel. 794 799 892

Opłaty za kurs prosimy wpłacać na konto:

BANK PEKAO SA
03 1240 2382 1111 0010 2218 1421

Ćwiczenia w wodzie
zapraszamy na zajęcia

aqua aerobik