KONTAKT:
Aqua aerobik:
tel. 668 664 828
mail: info@aquaaerobik.net.pl
Nauka pływania UKS:
tel. 794 799 892

OPŁATY ZA KURS PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:

BANK PEKAO SA
03 1240 2382 1111 0010 2218 1421

1x w tygodniu (zajęcia środowe) - 525zł
2x w tygodniu - 990zł
ulga za drugie dziecko - 60zł

Nauka pływania UKS - cennik

Zajęcia z nauki pływania odbywają się 2 razy w tygodniu.

Czas trwania zajęć z nauki pływania: 45 minut

Opłata za rok, udział w zajęciach:

1x w tygodniu (zajęcia środowe) - 525zł
2x w tygodniu - 990zł
ulga za drugie dziecko - 60zł

OPŁATY ZA KURS PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:

BANK PEKAO SA
03 1240 2382 1111 0010 2218 1421

Nauka pływania UKS - regulamin

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

2. Przed przystąpieniem dziecka do zajęć należy podpisać oświadczenie, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.

3. Należy zapoznać się i podpisać regulamin uczestnictwa dziecka w zajęciach.

4. "UKS Gimnazjum 16" nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w cyklu zajęć, jedynie w przypadkach nieobecności spowodowanych poważnymi chorobami lub nagłymi wypadkami (powyżej 3 tygodni) istnieje możliwość zwrotu pieniędzy.

5. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria na basenie) "UKS Gimnazjum 16", zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie.

6. "UKS Gimnazjum 16" odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice lub Opiekunowie.